Anna HedmanDrivande partner i Stockholm

Jag är professionell tränare och arbetar som Processledare, Grafisk facilitator och Coach/Sparringpartner. Med drygt 12 års erfarenhet som utbildare, sparringpartner och entreprenör, vet jag att träning av praktisk tillämpning ”Huret”, ger resultat. Med den kunskapen har jag utvecklat Spelledarträningen, ett bra alternativ till långa, tidskrävande utbildningsdagar. Jag tränar organisationens ledare och medarbetare inom såväl offentlig som privat sektor i praktiska, samskapande verktyg och metoder vilka är anpassade för samtal, möten och processer. Spelledarträningen ger inspiration och träning i metoder/förhållningssätt som vi vet bidrar till involvering och delaktighet.

Som tränare behöver jag snabbt bygga upp ett förtroende tillsammans med deltagarna, vilket är en förutsättning för att nyfiket kunna utmana och undersöka situationer, ur olika perspektiv. Jag arbetar med lärandeprocessen utifrån ett erkännande förhållningssätt samt ett tydligt lösningsfokus (Appreciative Inquiry – AI). En viktig drivkraft för mig, är att dela med mig av de kraftfulla verktyg jag själv använder och ser fungerar. I träningen använder jag dem och ”sparrar” deltagarna att hitta sin egen stil och bästa design för möten och samtal, i sin egen vardag och kontext. Det handlar om möten som bjuder in till reflektion, kreativitet och som kan ta hänsyn till komplexitet.

När ord och bilder möts..
Grafisk facilitering – “Ilustrationer som stödjer samtalet/mötet/processen och skapar en gemensam förståelse samt dokumentation av det gemensamma arbetet”.
När visom grupp skapar gemensamma bilder växer gemensamma referensramar fram. Bilderna stärker arbetet att skapa en känsla av sammanhang, tillhörighet/identitet , gemensamma målbilder och riktning.Jag lär ut grunderna, så att du som kursdeltagare lär dig att anteckna och illustrera vad som sägs på ett möte – på ett sätt som alla kan se och följa

Något du undrar?

Tveka inte att höra av dig.

Not readable? Change text. captcha txt